sobota, 23 listopada 2013

Kurs na weekend - papierowa szpulka / The Weekend Tutorial - Paper Spool

Czas na kolejny kurs - tym razem naucza Anuszka :-)
Time for the next weekend tutorial - this time Anuszka is the teacher :-)"Czy pamiętacie moją szpulkę, którą zrobiłam jako pierwszą pracę dla Lemonade? Właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że nigdy nie pokazałam Wam, jak ją zrobić. Prawda jest taka, że jest to praca wyjątkowa, ponieważ jest ona wykonana z papieru i może zostać ozdobiona, jak tylko się zechce. 
"Do you remember the spool that I made as the very first creation for Lemonade? I've just realised that I'd never shown you how to make it. The truth is that it's really exceptional because it's all made of paper and you can embellish any way you like.
Będziecie potrzebować:
- kawałka papieru
- kleju
- taśmy piankowej
You'll need:
- a piece of paper
- glue
- foam tape
Najpierw wytnijcie cztery koła z papieru. Ja użyłam wykrojnika, ale jeśli go nie posiadacie, możecie równie dobrze użyć nożyczek.
First cut out  four paper circles. I used a die to cut it but if you don't have one you can use scissors as well.


Następnie przyklejcie kawałki taśmy piankowej do dwóch kółek i doklejcie pozostałe dwa na ich górze. Otrzymamy dwa  podwójne kółka.
Next stick pieces of foam tape to two circles and stick the other two on the top of them. We'll get two double circles.


Później wytnijcie wąski pasek papieru i przyklejcie go z boku kółek, aby zasłonić dziury. Zanim wytniecie ten kawałek papieru, upewnijcie się, jak szeroki powinien on być. Po prostu użyjcie linijki, aby sprawdzić szerokość. 
Then cut a thin stripe of paper and glue it at the sides of the circles to cover the gaps. Before you cut this piece of paper make sure you check how wide it should be. Just simply use a ruler to measure the width.


Następnie wytnijcie prostokąt i sklejcie ze sobą jego końce.
W końcu przyklejcie to do jednej pary kółek i umocujcie drugą na górze.
Next cut out a rectangle and glue both of the ends together.
Finally glue it to one pair of circles and stick the other two at the top.
 
I gotowe! Teraz możecie ozdobić szpulkę, jak tylko zechcecie.
And you're done! Now you can easily embellish it the way you like.
Mam nadzieję, że podążanie opisanymi przeze mnie krokami będzie dla Was łatwe i stworzycie własne szpulki z ozdobami.
I hope you'll find it easy to follow the steps I described and you'll make your own spools with pretty embellishments. 
Do wykonania i ozdobienia szpulki Anuszka użyła:
To make and decorate her spool Anuszka used:
 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com