środa, 1 grudnia 2010

Beagle

Fotka - wyjątkowa, cenna, ważna, utrwalająca wspomnienia. Do oprawy takiego zdjęcia nie potrzeba wiele: skrawki papieru, kilka kwiatków i stemple. I już chwila nabiera wyrazu, lepiej oddaje emocje, nabiera głębszego znaczenia...
A photo - special, valuable, important, preserving memories. You don't need much to embellish such a photo: bits of paper, a few flowers and stamps. And the moment expresses more, better shows emotions, gains additional meaning...

Ten przepiękny LO Finnabair jest równocześnie zaproszeniem do najnowszego wyzwania Lemonade - przyłączcie się do zabawy :-)
This gorgeous LO by Finnabair is also an invitation to Lemonade's newest challenge - join the fun! :-)

1 komentarze:

valenbergia pisze...

Very beautiful page!:))))))

 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com