poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Motylowy notesik / A Butterfly Notepad

Miłośników romantycznych notesów zaprasza dziś Betik :-)
Today Betik invites all fans of romantic notepads :-)"Na chwile ulotne jak motyle jest ten dzisiejszy notesik :-) Może ktoś będzie zapisywał w nim skrawki codzienności, a może notował ulotne pomysły żeby się za szybko nie wyleciały z pamięci... Jest mały więc można go wszędzie ze sobą zabrać. Zmieści się nawet w większej kieszeni :-) 
"This little notebook is intended for all the little moments transitory as butterflies :-) Perhaps someone would note in it bits of everyday life, or perhaps take down fugitive ideas so that they don't slip their memories... It's really small, one can take it everywhere as it goes into a pocket :-)
Źródłem jego powstania jest inspiracja motylami. Tyle ich ostatnio wokoło, a co jeden to piękniejszy! 
The origin for its creation is me being inspirerd by butterflies. There are lots of them around now, one more beautiful than another!
Motyle z kolekcji Victorian Garden połączyłam ze skrawkami różnych papierów, dobierałam je tak, żeby zestawione razem wyglądały nieco rustykalnie - mam nadzieję, że udało mi się osiągnąć ten cel. 
I combined the Victorian Garden butterflies with bits and pieces of various papers selected so that they make a rustic look - I hope I managed to achieve this.


Zamiast na froncie okładki, napis umieściłam na tagu zawieszonym na sprężynie:
Instead of on the front, I put the sentiment on the tag attached to the wire:

 
Mam nadzieję, że nowy właściciel będzie z radością zapełniał ten urokliwy notatnik.
I hope the new owner would gladly fill in this charming notebook.Do wykonania notesu Betik użyła:
To create her notebook, Betik used:

1 komentarze:

GosiaMachynia pisze...

Bardzo ładne !!!

 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com