piątek, 2 sierpnia 2013

Tajemniczy ogród mojej siostry / My Sister's Secret Garden

Anuszka jak zwykle stworzyła coś małego i magicznego :-)
Anuszka created something tiny and magical as usual :-)

"Dzisiaj chciałabym pokazać Wam, co można zrobić używając jedynie jednego arkuszu papieru (i odrobinki innego). Postanowiłam przywołać wspomnienia mojej młodszej siostry i znalazłam to słodkie zdjęcie z jej dzieciństwa. 
"Today I'd like to show you what you can make using just one sheet of paper (and a tiny bit of another). I decided to bring back my little sister's memories and I found this cute picture of her from her childhood. 

Najpierw wycięłam i zrobiłam sześcian z papieru, który ozdobiłam kawałkami z arkusza Victorian Garden. Brzegi pomalowałam białą farbą akrylową, aby rozjaśnić projekt. 
First I cut out and made a cube from paper which I embellished with pieces of Victorian Garden sheet. I painted the edges with white acrylic paint to brighten the project.  

Z tego samego papieru wycięłam kwiaty i zrobiłam mały ogród za jej postacią. Dodałam skrzydła i motyle. 
From the same paper I cut out the flowers and I made a tiny garden behind her. I added the wings and butterflies.  
Aby zakończyć projekt, wycięłam małą czapeczkę używając papieru z tej samej kolekcji.
To complete the whole project I cut out a tiny hat using the paper from the same collection.
 

Mam nadzieję, że i Wy odnajdziecie piękno w tym konkretnym arkuszu papieru i zainspiruje Was on do stworzenia niesamowitych projektów!
I hope you'd also discover the beauty of this particular sheet of paper and it'd inspire you to create amazing projects!


Aby stworzyć swój mały ogród, Anuszka użyła:
To create her small garden Anuszka used:

0 komentarze:

 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com